Jasne Błonia

Remont i przebudowa alei parkowych z wprowadzeniem ruchu rowerowego oraz projekt zagospodarowania terenu najbliższego otoczenia pomnika Jana Pawła II.

Realizacja 2008

 

Plac Solidarności

Kompleksowa przebudowa placu miejskiego stanowiącego bezpośrednie otoczenie pomnika Ofiar Grudnia 70'

Realizacja 2006