Pracownia projektowa

Zajmujemy się projektowaniem architektonicznym obiektów budowlanych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, a w szczególności projektami budynków użyteczności publicznej, budynków i zespołów mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowych. Wykonujemy projekty dla budynków nowoprojektowanych, jak i przebudów, rozbudów, modernizacji oraz adaptacji obiektów istniejących. Zakres naszego działania obejmuje kompleksową obsługę Inwestycji począwszy od opracowań koncepcyjnych, poprzez szeroko rozumiane prace przedprojektowe, sporządzanie wielobranżowych projektów budowlanych, wykonawczych, prowadzenie czynności formalno-prawnych w imieniu Inwestora, aż do pełnienia nadzorów budowlanych i uczestniczenia w czynnościach związanych z odbiorami zrealizowanych obiektów